}

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek: 8:00 – 18:00
Sobota: NIECZYNNE
Niedziela: NIECZYNNE

Kontakt

Sucha Beskidzka : +48 33 877 06 10
}

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek: 8:00 – 18:00
Sobota: NIECZYNNE
Niedziela: NIECZYNNE

Kontakt

Zakopane: +18 20 22 120

Uwaga! Prace serwisowe 2.05 i 9.05.2024 

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych i instalacyjnych pracownie w Suchej Beskidzkiej i Zakopanem będą nieczynne w dniach 2.05.2024 czwartek i 9.05.2024 czwartek. Nie będzie również działała rejestracja i odbiór wyników . Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

REZONANS MAGNETYCZNY

CZYM JEST I NA CZYM POLEGA BADANIE

Badanie metodą rezonansu magnetycznego to jeden z najdoskonalszych sposobów na bezinwazyjne, bezbolesne wejrzenie w głąb ludzkiego organizmu. Wyraźne obrazy tkanek twardych i miękkich całego ciała uzyskujemy dzięki zjawisku Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Co ważne podczas badania rezonansem magnetycznym nie używa się szkodliwego promieniowania rentgenowskiego (RTG, TK).

W dużym uproszczeniu zjawisko rezonansu magnetycznego polega na pochłanianiu i wysyłaniu fal elektromagnetycznych przez jądra atomów (głównie wodoru) umieszczonych w silnym polu magnetycznym. Na podstawie informacji o ilości (gęstości) występowania atomów oraz innych wielkości fizycznych rekonstruowany jest obraz badanych tkanek, który następnie jest opisywany przez lekarza radiologa.

REZONANS

SKIEROWANIE NA BADANIE

Do wykonania badania MRI w ramach umowy z NFZ (niezbędne jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza z poradni specjalistycznej posiadającej umowę z NFZ. W przypadku badań płatnych ( poza NFZ) nie jest konieczne posiadanie skierowania. Zaleca się jednak wcześniejsze ustalenie z lekarzem prowadzącym jaki rodzaj badania należy wykonać.

W RAMACH UMOWY NFZ

REJESTRACJA BADAŃ BEZPŁATNYCH
h

Pacjent chcący wykonać bezpłatne badanie MRI, powinien posiadać skierowanie na badanie wystawione przez lekarza z poradni specjalistycznej posiadającej umowę z NFZ. Pacjenci zapisywani są na tzw. kolejkę oczekujących w kolejności zgłoszeń, w dwóch trybach: stabilnym i pilnym – prosimy o sprawdzenie na skierowaniu, czy istnieje adnotacja “pilne” z podpisem i pieczątką lekarza kierującego.

Na badanie można zapisać się osobiście, telefonicznie oraz przez internet. Przed rejestracją prosimy o przygotowanie danych pacjenta : imię, nazwisko, pesel; danych kontaktowych: telefon, adres, oraz danych ze skierowania : rodzaj badania tryb przyjęcia(pilny, stabilny), lekarza i jednostkę kierująca. W ciągu 14 dni roboczych od dokonania rejestracji należy dostarczyć oryginał skierowania (osobiście, przez osobę trzecią lub pocztą). W przypadku nie dostarczenia skierowania pacjent automatycznie jest usuwany z kolejki.
Poza kolejnością rejestrowane są osoby uprawnione m.in: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby represjonowane, osoby z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, osoby z tytułem „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, którym udzielane są świadczenia w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, kobiety w ciąży, dzieci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

BEZ NFZ

REJESTRACJA NA BADANIA PŁATNE
Na badanie można zapisać się osobiście, telefonicznie oraz przez internet. Nie jest konieczne posiadanie skierowania. Przed rejestracją prosimy o przygotowanie danych pacjenta : imię i nazwisko, pesel, danych kontaktowych: telefon, adres oraz danych ze skierowania(jeśli się je posiada) : rodzaj badania,

PRZEBIEG BADANIA

REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Przed wykonaniem badania Pacjent musi pozostawić wszelkie metalowe rzeczy w przebieralni, należy również poinformować personel o przebytych operacjach i przeciwwskazaniach do badania(link).
Jeśli przed badaniem wiadomo, iż będzie konieczne podanie środka kontrastowego, pacjent zostaje skierowany do punktu pielęgniarskiego celem założenia wkłucia. Badanie odbywa się w specjalnym urządzeniu, które wytwarza silne pole magnetyczne.
Pacjent kładzie się na na łóżku na plecach (poza nielicznymi wyjątkami). Na badany obszar zakładana jest cewka nadawczo-odbiorcza. Ze względu na głośne dźwięki wydobywające się z aparatu podczas badania pacjent ma zakładane słuchawki lub dostaje zatyczki do uszu.
z
Badana osoba otrzymuje również gruszkę alarmową, której naciśnięciem może sygnalizować chęć kontaktu z personelem lub potrzebę przerwania badania. Następnie pacjent umieszczany jest wewnątrz aparatu w zależności od rodzaju może to być tuba otwarta z dwóch stron – aparat wysokopolowy lub magnes w kształcie litery C – aparat niskopolowy.
r
Aby uzyskać dodatkowe informacje w trakcie badania może zostać podany środek kontrastowy. W szczególności kontrast podawany jest w przypadku MRI mózgu lub przebytej operacji badanego obszaru. O podaniu środka kontrastowego decyduje lekarz radiolog w trakcie badania.
}
W przypadku podania środka kontrastowego konieczne jest pozostanie pacjenta w pracowni co najmniej przez 30 min po badaniu. Podawane środki kontrastowe są oparte o związki Gadolinu i są inne od podawanych podczas tomografii komputerowej TK.
Typowe badania trwają od 15 do 30 minut. W przypadku bardziej skomplikowanych badań czas ten może przekroczyć 60 min.

WYNIK

ROZPOZNANIE PO BADANIU

Badanie MRI opisuje lekarz specjalista z dziedziny radiologii. Diagnoza składa się z opisu wraz z płytą CD zawierającą obraz zarejestrowany podczas badania. Czas oczekiwania na wynik badania zależy od rodzaju badania i może wynosić do 7 dni od wykonania. Istnieje również możliwość przesłania wyniku wraz z opisem pod wskazany przez pacjenta adres.

PRZECIWWSKAZANIA

PROTEZY ORAZ IMPLANTY W BADANIU

Ponieważ badanie wykonywane jest przy użyciu pola magnetycznego, pacjent ma obowiązek poinformować personel zakładu o posiadaniu przez siebie lub osobę która mu towarzyszy w pomieszczeniu gdzie znajduje się aparat następujących elementów:

r
Choć badanie metodą rezonansu magnetycznego jest całkowicie bezpiczne, to obecność metalu i urządzeń elektronicznych, w polu działania magnesu może pogorszyć jakość obrazu, a nawet powodować dyskomfort pacjenta i groźne w skutkach zaburzenia pracy elektromagnetycznych stymulatorów czynności życiowych.
r
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości odnośnie zagrożeń bądź przeciwskazań do badania MRI, zawsze możecie skonsultować się z technikiem lub lekarzem wykonującymi badanie.

WAŻNE!

W CZASIE BADANIA NIE MOŻNA MIEĆ PRZY SOBIE
Z

biżuterii

Z

portmonetek i monet

Z

spinek i klamer do włosów

Z

zegarków

Z

okularów

Z

wszelkich innych przedmiotów metalowych

WYTYCZNE

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA
– Należy zażyć normalnie przyjmowane lekarstwa,
– założyć luźne ubranie bez elementów metalowych,
– zabrać ze sobą wyniki poprzednich badań (płyty CD i wydruki) oraz dokumentacje z przebytych zabiegów operacyjnych.
– w przypadku badań z kontrastem :
należy wykonać badanie poziomu kreatyniny we krwi (wynik ważny 2 tygodnie) oraz pozostać bez posiłku co najmniej 4 godziny przed badaniem
s

Kobiety w ciąży powinny poinformować o swoim stanie przed rozpoczęciem badania.

O rezonansie magnetycznym

APARATY NA KTÓRYCH WYKONUJEMY BADANIE

Działające w naszym zakładzie aparaty należą do światowej czołówki sprzętu diagnostycznego, a badania przeprowadzane tymi aparatami pozwalają na uzyskanie bardzo wyraźnych obrazów tkanek.

APARAT WYSOKOPOLOWY

Sucha Beskidzka

Siemens Magnetom Essenza 1.5T DOT

Badania przeprowadzane tymi aparatami pozwalają na uzyskanie bardzo wyraźnych obrazów tkanek. Dodatkowo w Suchej Beskidzkiej dzięki aparatowi wysokopolowemu 1.5T wykonuje się rozszerzone badania m.in jamy brzusznej i miednicy małej, badania spektroskopowe i czynnościowe mózgu. Rezonans Siemens Magnetom Essenza 1.5T DOT zainstalowany w 2013 r w naszej pracowni był pierwszym modelem tego aparatu zainstalowanym w Polsce.

APARAT WYSOKOPOLOWY

Zakopane

Siemens Magnetom AvantoFIT 1.5T

Badania przeprowadzane tymi aparatami pozwalają na uzyskanie bardzo wyraźnych obrazów tkanek. Dodatkowo w Suchej Beskidzkiej dzięki aparatowi wysokopolowemu 1.5T wykonuje się rozszerzone badania m.inserca  jamy brzusznej i miednicy małej, badania spektroskopowe i czynnościowe mózgu . 

MAPA DOJAZDU

PRACOWNIA MR W SUCHEJ BESKIDZIEJ

ul. Szpitalna 22
(budynek Szpitala Rejonowego im J.Gawlika)

PRACOWNIA MR SUCHA BESKIDZKA

MAPA DOJAZDU

PRACOWNIA MR W ZAKOPANEM

ul. Balzera 15
(budynek Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego)

PRACOWNIA MR ZAKOPANE

DANE

KONTAKTOWE

PRACOWNIA RM SUCHA BESKIDZKA

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Maciej Sajewicz

ul. Szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka (budynek Szpitala Rejonowego im J.Gawlika)

TEL/FAX +48 33 877 06 10

PRACOWNIA RM ZAKOPANE

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Maciej Sajewicz

ul. Oswalda Balzera 15 34-500 Zakopane (budynek Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego CM UJ)

TEL/FAX +48 18 20 22 120